Artikeln publicerades 5 juni 2020

Lagringsplats på kajen för gods till skärgården

Inför att kajen ska renoveras är det sedan en tid inte tillåtet att köra med fordon på kajen. För att möjliggöra fortsatt godstrafik byggs nu därför en lastplats på kajen. Den kommer alla att kunna använda som mellanlagringsplats för gods som ska ut i skärgården.

Lastplatsen är allmän och får nyttjas av alla som har gods som ska vidare ut i skärgården.

Vi hoppas på förståelse för eventue lla störningar under tiden som lastplatsen ställs iordning.