Artikeln publicerades 31 mars 2016

Lämna synpunkter på förslag till ny cirkulationsplats vid Engarns vägskäl

Trafikverket har tagit fram en vägplan för att bygga om Engarns vägskäl till en cirkulationsplats. Samråd hölls i december 2015 och den 6 april finns handlingen ute för granskning. Synpunkter på förslaget ska lämnas till Trafikverket senast den 28 april.

Korsningen vid Engarns vägskäl har utretts i en förstudie och i en åtgärdsvalsstudie för väg 274. I utredningarna konstaterades att dagens korsning bör byggas om för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Med utgångspunkt i utredningarna beslutade Trafikverket att ta fram en vägplan för att bygga om dagens trevägskorsning till en cirkulationsplats.

Synpunkter på den nya vägplanen togs emot på ett välbesökt samrådsmöte på Resarö skola den 10 december. Nu har planen bearbetats och den 6 april finns handlingen ute för granskning. Du som har synpunkter ska lämna dessa till Trafikverket senast den 28 april 2016. Handlingen går att ta del av på följande platser:

  • Trafikverkets kontor, Solna strandväg 98, Solna
  • Vaxholms stads kommunhus, Eriksövägen 27, Vaxholm
  • Vaxholms bibliotek, Hamngatan 19, Vaxholm
  • Ica Nära, Överbyvägen 4, Resarö
  • Delar av handlingen finns på www.trafikverket.se/engarnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka dina synpunkter till:

Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 871 18 Borlänge

E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se.

Märk ärendet med ärendenummer: TRV 2015/74769

Läs mer om vägplanen på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.