Artikeln publicerades 5 april 2019

Länsstyrelsen upphäver kompletterande mark- och bygglov på Vitsippan

På tomten Vitsippan på Vaxön bygger Vaxholms stad tillfälliga förskolelokaler, som bland annat ska möjliggöra flytt av den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget.

Byggnationen av förskolelokalerna ingår i ett sedan tidigare beviljat tidsbegränsat mark- och bygglov och planeras stå klara till sommaren 2019.

För att möjliggöra en lösning som skulle medföra ett än mer skonsamt ingrepp i naturen, har Vaxholms stad även sökt ett kompletterande mark- och bygglov för uppförande av stödmur och ändrade marknivåer på en mindre del av tomten.

Länsstyrelsen beslutade 18 mars om inhibition av det kompletterande mark- och bygglovet, och 4 april meddelade Länsstyrelsen att de upphäver det kompletterande mark- och bygglovet och återförvisar ärendet till stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms stad.

Vaxholms stad kommer därför inte att genomföra åtgärderna med stödmur och ändrade marknivåer i detta skede. Upphävandet av det kompletterande mark- och bygglovet påverkar inte byggnationen av själva förskolelokalerna.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Tom Thorell, byggprojektledare i Vaxholms stad

E-post: tom.thorell@vaxholm.se