Artikeln publicerades 13 oktober 2016

Lärmiljöer i Vaxholms förskolor inspirerar

Intresset för hur Vaxholms förskolor arbetar med pedagogiska lärmiljöer sprider sig bland andra kommuner i landet.Förskolorna i Vaxholm har sedan några år tillbaka arbetat med processer för pedagogiska lärmiljöer samt hur dessa kan skapas tillsammans genom delaktighet och inflytande på förskolan. Arbetet har nu spridit sig i landet och andra kommuner har visat intresse för att göra studiebesök i Vaxholm.

Överby förskola och Ytterby förskola på Resarö tog nyligen emot besök av 46 pedagoger med förskolechefer från Borlänge kommun. Båda förskolorna på Resarö arbetar med temat "Med sinnena som kompass" på gårdarna och besökarna fick även en visning av den lustfyllda och kreativa lärmiljön i Sinnelabbet på Överby förskola.

Likt Överby och Ytterby förskolor har förskolorna från Borlänge en vänförskola i Sydkorea och under besöket diskuterades även hur förskolorna gemensamt ska arbeta för att fortsätta utbytet.

Vill du veta mer, kontakta:

Förskolechef, Barbro Nyström, barbro.nystrom@vaxholm.se

Ateljerista, Eva Tuvhav Gullberg, eva.tuvhavgullberg@vaxholm.se

Du kan också följa förskolorna på Instagram; Överby förskola: overbyforskolasinneslab och Ytterby förskola: ytterby_forskola