Artikeln publicerades 1 juli 2016

Leken blir till matematik i förskolan

Marika Putkonen och Nina Friman leder utbildningssatsningen Matematiklyftet i förskolan. Hittills har över 15 procent av förskollärarna i Vaxholm genomgått utbildningen, som ska ge förskolan ett verktyg i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmåga.

Vaxholms förskolechefer satsar på Matematiklyftet och engagemanget ute i verksamheterna är stort. Efter vårens utbildning har 15 procent av förskollärarna i kommunen genomgått Matematiklyftets fyra första moduler, som handlar om att utveckla den matematikdidaktiska förmågan som pedagog. Även barnskötare har deltagit i utbildningen för att få god spridning av kunskapen.

Katarina Wedin, förskolechef på Vaxholms östra förskolor, är nöjd över det positiva gensvar som utbildningen fått.

-Barnen tycker att det är spännande när leken utmanas av matematiska frågeställningar och bland förskollärarna märks en stolthet när de märker att deras förhållningssätt har betydelse för barnens matematiska utveckling.

I höst startar ett nytt utbildningstillfälle och Katarina tror på fortsatt stort engagemang.

-Jag hoppas på lika stor uppslutning som tidigare. Men man måste vilja satsa – utbildningen är omfattande och det är en hel del att läsa och reflektera kring. En förutsättning har varit Nina och Marikas fantastiska engagemang som utbildningsledare, utan dem hade inte detta gått att genomföra.

Om Matematiklyftet

Matematiklyftet är en nationell satsning som bygger på ett utbildningsmaterial från Skolverket. Initiativ till utbildning på lokal nivå tas av förskolecheferna i Vaxholms kommunala förskolor och inom ramen för verksamhetens budget. En stor del av utbildningen handlar om att skapa förutsättningar för matematiskt tänkande, så som föreställningsförmåga, förståelse för regelspel och förklaringar, att kunna fantisera "som om", låta barnen arbeta med att formalisera nya regler, definiera, designa, mäta, göra hypoteser, uppskatta och förutsäga, förstå och bedöma placering i rum och tid, modellera och imitera.