Artikeln publicerades 4 augusti 2021

Lekplatsen på Lägret öppen

Välkomna alla leksugna barn! Nu är den nya lekplatsen på Lägret, mitt i Vaxholm, öppen. Den nya lekplatsen är utformad med hjälp av förslag som kommit in från förskolor, skolor och allmänhet.

En ny lekplats har växt fram på Lägret under sommaren och och onsdagen 4 augusti kunde skyddsstaketen rivas och lekplatsen öppnas för barn igen.

Några av parkens tidigare lekredskap har sparats och ny utrustning har monterats i parken. Ideerna till lekutrustningen och utformningen kommer från förslag och önskningar från både förskolor och skolor i Vaxholm och från besökare i parken.

Den nya lekparken ska ge utrymme för spännande lek, höga höjder, balanserande och utmanande hinder samt en plats för både vila och kanske påfyllning i form av mellanmål eller fika. Dessutom blir ytorna tillgänglighetsanpassade. Meningen är att både mindre och större barn ska kunna hitta något som passar för just dem.

En mindre del av parken som kallas ”Supernovan” är ännu inte riktigt klar och kommer därför att vara stängd ännu en tid.

Invigning vid skolstarten

I samband med skolstarten blir det högtidlig invigning av den nya lekparken. Invigningen kommer självklart att planeras och anpassas efter pandemiläget.

­– Vi hoppas att alla barn kommer att hitta någonting att leka och ha skoj med på den nya lekplatsen på Lägret, hälsar tekniska enheten.