Artikeln publicerades 24 november 2020

Lösning klar för Rindö skola

Genom ett avtal mellan Vaxholms stad, Vasallen och Tornstaden har frågan om Rindö skolas framtid nu fått en lösning. Verksamheten kommer att bli kvar i den nuvarande byggnaden.

Våren 2016 togs ett beslut om att bygga en ny skola på Rindö för att ge plats till alla de barn som enligt beräkningarna skulle flytta till Rindö under de kommande åren.

Skolan var planerad för 175 elever och en tomt hade valts ut för skolbygget. Men prognoserna slog fel. Det har inte alls flyttat in så många skolbarn som beräkningarna först sade. Antalet elever i Rindö skola har istället sjunkit och skolan har gått med ekonomisk förlust i flera år.

I våras gav politikerna förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram alternativa lösningar.

Befintliga skolan kvar

Kommunstyrelsen lyfte förslaget om att låta den befintliga skolan vara kvar och gav förvaltningen i uppdrag att förhandla med markägaren för att ta fram en lösning för Rindö skola. På den nuvarande skolans tomt hade redan markägaren Vasallen och bostadsföretaget Tornstaden planer på att bygga bostäder.

Efter dialog och förhandling med Vasallen och Tornstaden utformades en överenskommelse vilken godkändes av kommunfullmäktige måndag 16 november.

Avtalet innebär att Vaxholms stad köper den nuvarande skoltomten i bolagsform för 17,8 miljoner kronor. Samtidigt har kommunen kvar tomten på andra sidan Kasernvägen, vilket ger en möjlighet att bygga en ny skola när det finns behov av det.

Slöjdsalen flyttas

Genom att Vaxholms stad nu köper skoltomten kan verksamheten fortsätta i den byggnad som används idag. Paviljongen intill huvudbyggnaden kommer att tas bort och slöjdverksamheten där kommer att flyttas över till huvudbyggnaden.

I utbyte i förhandlingen har kommunen släppt en option (förtur) på att köpa ytterligare ett markområde från Vasallen. På den marken kan nu Tornstaden bygga bostäder, istället för på den nuvarande skolans tomt. I avtalet anger Tornstaden att deras ambition är att verka för att det inom den fastigheten uppförs minst 50 bostäder som upplåts med hyresrätt.