Artikeln publicerades 7 april 2017

Med anledning av händelserna i Stockholm

Myndigheter samverkar för trygghet och säkerhet. Följ utvecklingen och rekommendationer från polis, myndigheter och om trafik.

På krisinfo.se publiceras

Länkar och aktuell info på krisinfo.se

Vaxholms kyrka håller öppet lördag även kl 15 -17 för ljuständning och enskild bön. Även Andreaskyrkan kl 12 -15. Präster finns närvarande för samtal.