Artikeln publicerades 21 februari 2023

Medborgarlöfte från kommunen och polisen

Fredag 10 februari förnyade Vaxholms stad och polisen sitt medborgarlöfte till Vaxholms medborgare. Löftet gäller i fyra år och handlar om att arbeta för minskad brottlighet och därmed ökad trygghet i kommunen.

Medborgarlöftet utgår ifrån en lokal lägesbild som grundar sig på olika former av lokala undersökningar, rapporter och brottsstatistik. I Vaxholm har brottsligheten totalt sett minskat de tre senaste åren.

Medborgarlöftet handlar om att verka för en trygg miljö och brottsförebyggande med fokus på barn och unga (drogförebyggande arbete, förmögenhetsbrott, sexualbrott och skadegörelsebrott).

Vaxholms stad har haft ett medborgarlöfte tidigare och arbetat tillsammans med polisen för att på olika sätt öka tryggheten i Vaxholm. Under 2022 har bland annat flera föreläsningar och medborgarmöten genomförts. Polisen och Vaxholms stad driver också flera samverkansgrupper bland annat kring trygghetsarbete runt ungdomar.

Fokus på barn och unga

Det nya löftet gäller i fyra år under tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.

Det här ska genomföras:

  • Polisen (Lokalpolisområde södra Roslagen) ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar på utvalda platser och tidpunkter i Vaxholm.
  • Båda parter ska arbeta för en trygg miljö och brottsförebyggande med fokus på barn och unga.

Genom åtgärderna i medborgarlöftena förväntas den höga upplevda tryggheten i Vaxholm bibehållas och brotten ligga på samma låga nivåer eller i vissa fall minska.

Förutom de åtgärder som ingår i medborgarlöftena samarbetar Polismyndigheten och Vaxholms stad även för att åtgärda andra problem, till exempel drogförebyggande arbete, förmögenhetsbrott, sexualbrott och skadegörelsebrott.

Representanter från polisen och kommunen.

Medborgarlöftet påskrivet. Representanter från polisen samt Vaxholms kommunchef Marie Wiklund, kommunalråd Tina Runhem och säkerhetschef Alexander Delis.