Artikeln publicerades 16 februari 2022

Mer hållbar skolskjuts

Koldioxidutsläppen för skolskjuts med taxi i Vaxholms stad minskade med drygt 3,6 ton under höstterminen 2021, jämfört med 2020. Det innebär en minskning med 61 procent. 

Huvudorsaken är att eleverna har kunnat samåka mer genom nya gemensamma uppsamlingsplatser och fasta tider. Förutom minskad klimatpåverkan innebär färre taxiresor per dag samtidigt en förbättrad trafiksituation kring skolorna.

Kontaktinformation

För frågor kontakta utbildningsförvaltningen, e-post: utbildning@vaxholm.se