Artikeln publicerades 8 februari 2022

Merparten av restriktionerna tas bort 9/2

Onsdag 9 februari tas merparten av alla smyttskyddsåtgärder mot covid-19 bort. Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap, särskilda stängningstider på restauranger och användningen av vaccinationsbevis tas bort. Det är fortfarande viktigt med vaccination och att stanna hemma när du är sjuk.

Trots att smittspridningen av covid-19 fortfarande är hög i Sverige bedömer Regeringen och Folkhälsomyndigheten att läget nu är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Omikron ger inte lika allvarlig sjukdom som tidigare varianter, vårdbelastningen inom intensivvården och övrig sjukhusvård har inte ökat på samma sätt som den utbredda smittspridningen, och de allra flesta som tillhör riskgrupper har nu fått en tredje dos vaccin.

Detta avvecklas från 9 februari 2022:

 • Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
 • Begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid på serveringsställen tas bort.
 • Deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis vid mässor tas bort.
 • Kvadratmeterbegränsningar för handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet tas bort.
 • Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd vid långväga kollektivtrafik tas bort. Liksom kravet på munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken.
 • Deltagartak vid privata sammankomster, till exempel i hyrda lokaler, tas bort.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
 • Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.
 • Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma tas bort.

Detta gäller efter 9 februari:

 • Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
 • Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
 • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta med förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Fredag 1 april kommer de myndighetsrekommendationer som finns kvar att avvecklas eller anpassas efter hur smittspridningen, belastning på hälso- och sjukvården och vaccinationstäckningen ser ut då.