Artikeln publicerades 22 mars 2022

Möte om nattvandring 5/4

Vaxholms stad ungdomsstöd, kommunpolisen och föreningen Nattvandring söker frivilliga nattvandrare för att öka tryggheten för Vaxholms ungdomar. Välkommen på informationskväll om nattvandring i Kronängsskolan tisdag 5 april.

Vaxholms stad ungdomsstöd, kommunpolisen och föreningen Nattvandring bjuder in alla intresserade att nattvandra. Genom att fler vuxna finns ute på helgkvällar ökar tryggheten för Vaxholms ungdomar. Förhoppningen är att kunna bemanna en stor del av helgerna under mars till november.

Föreningsmedlemmar och föräldrar till skolelever som ställer upp och nattvandrar kan få 1000 kronor i bidrag per nattvandring till föreningen eller till klassen (minst 4 personer ska nattvandra för att få bidraget).

Alla intresserade är välkomna på informationsmöte tisdag 5/4 klockan 19:00–20:30 i Kronängsskolans aula.

Mer information

Du som är intresserad av att nattvandra men inte kan komma på mötet, anmäl intresse till ungdomsstödet, e-post: ungdomsstodet@vaxholm.se.