Artikeln publicerades 30 april 2024

Möte om Vaxholms centrumutveckling 14 maj

Nu är strategin och handlingsplanen för projektet Vaxholms centrumutveckling klara och godkända. Målet med projektet är att göra Vaxholm till en levande skärgårdsstad året runt. Under 2024 ligger fokus på att starta en samverkan mellan olika aktörer i Vaxholm för att gå från ord till handling. Välkommen på informationsmöte 14 maj om hur du kan delta i samverkansarbetet.

I slutet av förra året godkände kommunstyrelsen Vaxholms centrumstrategi för 2024 – 2035, som beskriver hur stadskärnan på östra Vaxön ska utvecklas till en levande skärgårdsstad och locka besökare året runt.

Den 21 mars 2024 godkändes också den handlingsplan som beskriver vilka steg som behöver tas för att målsättningarna i strategin ska bli verklighet. Under 2024 kommer fokus att ligga på att starta en samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, fastighetsägare och föreningar. Tanken är att handlingsplanen ska genomföras i flera olika samverkansgrupper.

Informationsmöte om samverkan 14 maj

Är du intresserad av att delta i vårt samverkansarbete?

Då är du välkommen på ett informationsmöte 14 maj kl. 18.00 på kommunhuset. Mötet leds av Mikaela Lodén, näringslivsansvarig på Vaxholms stad.

Under mötet presenteras hur arbetet med att ta fram ramverket för den kommande samverkansorganisationen kommer att gå till, och du har även möjlighet att anmäla ditt intresse att delta praktiskt i arbetet.

Under mötet kommer vi även bilda arbetsgrupper för kommande temastråk och arbete med profilering.

Anmälan

Anmäl ditt deltagande via e-post till Mikaela Lodén senast 12 maj.
Epost: mikaela.loden@vaxholm.se

Mer information

Läs mer om projektet på sidan Centrumutveckling.

Bilden visar hamnområdet i centrala Vaxholm.