Artikeln publicerades 17 januari 2020

Myndigheter samverkar kring oljeläckage

Sedan den 7 januari, då ett läckage av olja konstaterades i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt, är flera olika aktörer engagerade i att omhänderta utsläppet, utreda orsaker och planera åtgärder.

Kustbevakningen har avgränsat det förorenade området i vattnet med länsar. Dessutom har de placerat ut absorberande "korvar" för att få bort oljan på vattnet. I samarbete med södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) fortsätter Vaxholms stad att utreda källan till läckaget. Oljan i vattnet sipprar ut från marken i slänten nedanför tomten och rinner ner i vattnet.

Vid de inledande undersökningarna har de två tankar som fanns på plats inuti den gamla skolan och som sedan länge är avstängda, kunnat uteslutas som källa till det pågående läckaget. De två kända tankarna är tömda 10 januari och sanerade 13 januari. De analyser som gjorts visar att den olja som fortfarande sipprar ut från marken inte härrör från den olja som fanns i dessa tankar.

Kommunen samarbetar fortsatt med berörda myndigheter. Flera aktörer samverkar i sökningen av källan till utsläppet. Mycket tyder på att nästa steg blir att under kontrollerade former riva fundamenten i den del av byggnaden där tankarna stått, men exakta åtgärder planeras fortsatt i samverkan mellan alla inblandade aktörer.

Vi återkommer med mer information här på stadens webbplats så snart pågående undersökningar leder till ny information.

Bakgrund

På Vaxön i Vaxholm pågår sedan en tid rivning av Norrbergsskolan. Skolan har stått tom sedan höstterminen 2017 då verksamheten flyttades till den nybyggda högstadieskolan Kronängsskolan, även den belägen på Vaxön.