Artikeln publicerades 29 april 2015

Namninsamling till stöd för folkomröstning

Den 28 april 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avslå ärendet på grund av bristande formella förutsättningar.

Den 27 mars 2015 lämnades en namninsamling in mot bygget av Campus Vaxholm och rivningen av Norrbergsskolan (folkinitiativ).

Förvaltningen har därefter berett ärendet och gått igenom namnlistorna. Vid genomgången har upptäckts att många namnunderskrifter inte uppfyller de krav som ställs i kommunallagen. Initiativet stöds därmed inte av minst 10% av de röstberättigade kommunmedlemmarna, vilket är ett krav för att folkomröstning ska hållas efter folkinitiativ enligt 5 kap. 23 § kommunallagen.