Artikeln publicerades 11 januari 2017

Namninsamling till stöd för folkomröstning

Ingress

Tisdagen den 10 januari 2017 lämnade en privatperson in ett så kallat folkinitiativ om att hålla en kommunal folkomröstning. Initiativtagarna vill att det ska bli en omröstning om att bevara Norrbergskolans byggnader. Ärendet ska nu beredas av kommunledningskontoret.

Det innebär bland annat att namnlistorna gås igenom och att ärendet bereds av kommunstyrelsen.

När ärendet är färdigberett fattar kommunfullmäktige beslut om folkomröstning ska hållas eller inte.