Artikeln publicerades 29 april 2021

Nöjd kund index – starkt resultat för Vaxholm

I 2020 års resultat i undersökningen nöjd kund index blev resultatet för Vaxholm åter bra, med det sammanlagda NKI-värdet 77.

Bild på sommarfint torg med grönska och schackspel, Vaxholm

Varje år mäts nöjdheten hos företag som har varit i kontakt med myndigheter i landets kommuner.

Resultatet i den senaste undersökningen offentliggjordes 22 april.

Myndighetsområdena som undersöks är: brand, bygglov, markupplåtelse, servering, livsmedel och miljö. De svar som kommer in resulterar i ett index som visar hur nöjda myndigheternas kunder är med informationen, tillgängligheten, bemötandet, kompetensen, rättssäkerheten och effektiviteten.

Så graderas NKI:
80 eller högre: mycket högt
70 till 80: högt
62 till 69: godkänt
50 till 61: lågt
50 eller lägre: mycket lågt

Vaxholms stad landade på NKI 77 för år 2020. Det är en något lägre placering än kommunens resultat året innan (NKI 79), men en markant förbättring sedan 2018 (NKI 60). Årets resultat är högt och visar att Vaxholms företag är nöjda med sina kontakter inom de nämnda myndigheterna. De myndighetsområden som undersökts har fått ett NKI från 72 till 85.

Hög svarsprocent ger säkrare resultat

Positiv är också att mer än dubbelt så många företag svarade på undersökningen i år jämfört med året innan. Ju fler som svarar – desto mer rättvis bild kan kommunen få av sina kunders uppfattning.

Mikaela Lodén är näringslivsansvarig i Vaxholms stad och gläds åt resultatet.

-Jag är verkligen glad och nöjd över att Vaxholm lyckas hålla i sitt fina resultat för andra året i rad. Vi jobbar hela tiden aktivt med att utveckla arbetssätt och bemötande gentemot företagen. Vi har exempelvis utvecklat e-tjänster och ärendehanteringssystem samtidigt som vi försöker träffa företag i personliga möten, säger Mikaela Lodén.

Förbättringsområden identiferas

Framåt nu under våren kommer Vaxholms stad analysera resultatet, identifiera förbättringsområden och styrkor och jobba vidare med kundrelationerna.

Graf över Vaxholms stads NKI-värden i undersökningarna under de senaste åren

Läs mer om undersökningen

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomfördes nu för åttonde gången sedan starten 2010.

Läs mer och ta del av hela resultatet nedbrutet per frågeområden i en nyhet från SKR Länk till annan webbplats., Sveriges kommuner och regioner.

Läs mer i en nyhet från SBA Länk till annan webbplats., Stockholm business alliance.