Artikeln publicerades 20 mars 2024

Nominera förtjänstfulla Vaxholmare

Känner du någon som gjort något bra för Vaxholm? En föreningsledare eller lokal profil som du tycker ska hedras? Varje år delar Vaxholms stad ut ett förtjänsttecken till en eller flera vaxholmare. Välkommen att nominera senast 15 april.

Syftet med tilldelande av ett förtjänsttecken är att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till personer som uträttat något som har främjat kommunen i en vidare bemärkelse.

Vem kan få förtjänsttecknet

Förtjänsttecknet kan tilldelas den som:

  • genom speciellt förtjänstfulla insatser gagnat Vaxholms stad
  • den som i egenskap av föreningsledare utfört ett framgångsrikt ledarskap med anknytning till Vaxholms stad.

Utdelningen sker en gång per år och nominering av person eller personer kan göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god kännedom om personens betydande prestationer för kommunen.

Skicka din nominering till Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm, eller till kommunens kansli via e-post: kansliet@vaxholm.se.

Utmärkelsen delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni varje år.

Mer information

Läs mer och se vilka som tidigare fått utmärkelsen: Förtjänsttecken i Vaxholms stad