Artikeln publicerades 13 oktober 2017

Norrberget: Hur ser nästa steg ut nu närmast?

Vi frågar Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad, vad som händer nu närmast efter att majoritetspartiernas viljeinriktning efter den rådgivande folkomröstningen har kommunicerats.

Efter den rådgivande folkomröstningen har majoritetspartierna i Vaxholm kommunicerat sin viljeinriktning.

Vi frågar Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad, vad som händer närmast nu efter att den att majoritetspartiernas viljeinriktning kommunicerats.

Vad innebär det här och vad blir nästa steg för bebyggelse på Norrberget?

-Det som den politiska majoriteten nu har enats kring, efter resultatet i den rådgivande folkomröstningen och det extra samrådet om Norrberget, kommer att innebära att det blir en förändring i det uppdrag som tidigare givits förvaltningen i Vaxholms stad. Innan vi kan börja jobba konkret så behöver det uppdraget justeras. Sedan ska det fattas ett beslut om uppdraget i en politisk instans.

Var och när kommer beslut att tas?

-Ett beslutsunderlag kommer nu att tas fram för att beredas i nästa planeringsutskott den 18 oktober och för beslut i kommunstyrelsen den 26 oktober. Efter att kommunstyrelsen har fattat sitt beslut kan vi på förvaltningsnivå börja planera för utförandet utifrån de nya beslutade politiska förutsättningarna.