Artikeln publicerades 12 april 2023

Nu görs den årliga trygghetsmätningen

Just nu pågår den årliga undersökningen där polisen och ett antal Stockholmskommuner undersöker hur invånarna upplever tryggheten i sin hemkommun. Om du är en av de utvalda att delta i undersökningen så hoppas vi att du vill svara på frågorna. Dina svar är värdefulla för Vaxholms brottsförebyggande arbete.

I årets trygghetsmätning ingår totalt 79 000 personer i åldern 16–85 år i urvalet. 23 av polisområdets 27 kommuner deltar. I Vaxholm är 1000 invånare inbjudna att delta.

Frågorna i undersökningen rör sig kring ämnen som:

  • upplevd otrygghet i bostadsområden eller på andra allmänna platser
  • ordningsstörningar i bostadsområden
  • skadegörelse
  • risken att utsättas för våld, hot eller stöld
  • polisens och kommunens engagemang i trygghetsfrågor.

Undersökningen genomförs av undersökningsföretaget Origo och pågår fram till juni. Resultaten redovisas i början av hösten 2023. Genom att få in svar på samma frågor år efter år blir det möjligt att jämföra och analysera förändringar över tid.

Kommunerna och polisen ansvarar och finansierar undersökningen tillsammans. Resultatet ligger sedan till grund för polisens och kommunens brottsförebyggande arbete.