Artikeln publicerades 27 oktober 2017

Nu inleds restaureringen av Eriksömaren

Vaxholm stad har fått bidrag från Hav- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket för att restaurera Eriksömaren på Eriksö.

Eriksömaren är en befintlig våtmark som har ett strategiskt läge i gränsen mellan bebyggelse, rekreationsområde och kust. Restaurering av våtmarken är lämplig för att kunna ta hand om dagvatten och rena vattnet innan det rinner ut vid Eriksö rekreationsområde.

Restaureringen inleds den 30 oktober och kommer att pågå under några veckor.