Artikeln publicerades 28 september 2021

Nu öppnar Sverige upp

Från och med 29 september tas en rad restriktioner och rekommendationer kring covid-19 bort. Det viktigaste skyddet mot sjukdomen är en hög vaccinationstäckning. Ovaccinerade bör fortsätta att hålla avstånd undvika kontakter med personer i riskgrupp och personer över 70 år.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphör i sin helhet från den 29 september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

Några av restriktionerna som nu försvinner är de som begränsar publiktak och avstånd mellan sällskap på evenemang. Begränsningar tas bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort.

Det blir också tillåtet för alla föreningar och invånare att bedriva sin verksamhet fullt ut, utan begränsning i antal deltagare eller publiktak. Krav på avstånd mellan sittplatser och sällskap tas bort från anläggningarna och det är fritt att anordna cuper, tävlingar och evenemang.

Nya allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framför allt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Folkhälsomyndigheten påminner om att vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Följande råd finns kvar för alla, även fullvaccinerade:

  • Stanna hemma vid symtom, även lindriga och testa dig för covid-19
  • Tvätta händerna noga med tvål
  • Ta reda på vad som gäller vid utlandsresa

Du som inte är vaccinerad

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Extra rekommendationer för ovaccinerade:

  • Håll avstånd till andra människor
  • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.