Artikeln publicerades 27 januari 2021

Nu vaccineras de med störst behov

Vaccination på särskilt boende för äldre, i hemtjänsten och bland vårdpersonal är i full gång. Därefter kallas personer som fyllt 70 och andra riskgrupper. Framåt april är det dags för allmänheten att boka in sig för vaccinering. Läs mer på 1177 om hur vaccineringen går till och varför det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig.

Till och med måndag 25 januari hade redan omkring 192 700 personer i Sverige fått en eller i vissa fall två doser av vaccin mot covid-19. Dos för dos byggs nu ett skydd mot Covid-19 upp i befolkningen.

Folkhälsomyndigheten har gjort en prioriteringsordning för att de som är i störst behov av skydd ska få vaccinet först:

Fas 1: Personer som bor eller arbetar på ett särskilt boende för äldre. Personer som arbetar inom hemtjänsten. Vaccinering pågår.

Fas 2: Personer som har hemtjänst, stöd enligt LSS eller personlig assistans. Personer som är vuxna och bor tillsammans med någon som har hemtjänst. Vaccinering pågår.

Fas 3: Personer som är 70 år eller äldre. Kommer att bli kallade av den vårdcentral där de är listade. Enligt nuvarande plan startar vaccinering i den här gruppen under februari.

Fas 4: Personer under 70 år som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka. Får information om vaccinationen genom 1177 och genom sin vårdkontakt. Enligt nuvarande plan startar vaccineringen i den här gruppen under februari–mars.

Fas 5: Resten av befolkningen som är 18 år eller äldre. Bred allmän information kommer att ges när vaccineringen för allmänheten inleds, genom regionen, 1177, kommunen och i massmedier. Startar enligt planen i april–maj.

Tidsplanen för vaccineringen gäller för region Stockholm. Variationer kan förekomma mellan olika regioner.

Alla vaccinerade i sommar

Vaccineringen är kostnadsfri och frivillig. Regeringens och Folkhälsomyndighetens mål är att alla som vill ska kunna vara vaccinerade i juni i år.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.