Artikeln publicerades 2 februari 2015

Nya lösningar för polisstationen i Vaxholm

Närpolisstationen i Vaxholm kommer inte att vara kvar i sina nuvarande lokaler. Polisens målsättning är att tillsammans med kommunen hitta en gemensam lösning. Stationen kommer att vara kvar i sina befintliga lokaler fram till sommaren.

-Förändringen påverkar inte medborgarna i Vaxholm. Nuvarande medarbetare som arbetar i Vaxholm kommer även fortsättningsvis ha samma ansvarsområden men utgå från Åkersberga lokalpolisområde, säger Marie Borgh, tf stf polisområdeschef Roslagen.

Polisen är sedan årsskiftet en nationell myndighet med sju polisregioner och ett antal nationella avdelningar. Stockholm delas in i de tre polisområdena nord, city och syd som i sin tur kommer att delas in i lokalpolisområden. Polisens arbete ska styras och prioriteras utifrån den lokala problembilden som ska tas fram i samverkan med medborgarna, kommunen och andra aktörer i samhället.

-Medborgaren kommer fortfarande få hjälp av den polis som finns närmast oavsett var vi är lokaliserade, säger Christer Nilsson, tillträdande polisområdeschef nord.