Artikeln publicerades 11 februari 2016

Nyanlända till Vaxholm

Vaxholms stad tar emot flyktingar. Den 14 december tecknades en överenskommelse med staten om mottagande och bosättning av 17 nyanlända med uppehållstillstånd.

Under vecka 4 tog staden emot de två första familjerna från Syrien. Samtidigt sker ett nytt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar till Vaxholm. Barnen och ungdomarna är mellan 14-18 år och är placerade i ett "Hem för vård eller boende" (HVB-boende). Ett HVB- boende är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktat på omvårdnad, stöd eller fostran. Boendet har initierats på uppdrag av kommunen och drivs av privat aktör, AB Vårljus. För närvarande finns13 platser som kommer att fyllas på succesivt. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Hittills har Vaxholm placerat ungdomar enbart i andra kommuner.

Vaxholms stad har tagit fram en beredskapsplan genom de projekt som drivits sedan oktober 2015. Syftet med beredskapsplanen är att ge en god översikt av stadens beredskap. Dokumentet utgör en gemensam arbets- och informationsplattform samt vägledning för alla som arbetar med flyktingfrågor i kommunen.

Närmast följer en implementeringsperiod samtidigt som mottagande sker. I dagsläget är det få flyktingar som har kommit och de har olika behov av hjälp. Staden förbereder sig på ett mottagande av 100 flyktingar under 2016, men det är i dagsläget svårt att förespå antalet. En ny lag om fördelning av flyktingar över Sverige träder i kraft den 1 mars och påverkar kvoten som fördelas. Antal kommuninvånare, arbetstillfällen, hur många flyktingar som finns registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem och tidigare antal nyanlända som mottagits är faktorer som påverkar fördelningen.

Att hjälpa till som frivillig

Staden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot gåvor, kläder eller möbler. Däremot finns det frivilligorganisationer som gör det. Vaxholms stad har tagit kontakt med frivillighetsorganisationer som finns i Vaxholm och arbete pågår om hur vi ska samverka.

Kontakt har även tagits med alla idrottsinriktade föreningar i kommunen. Ett möte arrangeras i Vaxholm 25/2. Tillsammans stärker vi Vaxholms föreningsliv för alla barn och unga.öppnas i nytt fönster

De ensamkommande barnen har eller kommer att få en god man som är en ”ställföreträdande förälder”. Det är Överförmyndarnämnden som tilldelar god man när ett barn blivit placerad i ett boende. Behov finns att få fler personer att arbeta som god man. Se nedan e-post anmäl intresse god man.

Kommunen har tagit emot flera intresseanmälningar till att vara kontaktperson/-familj för ensamkommande barn. Det är mycket positivt men dock inte aktuellt just nu då barnen precis har kommit till Vårljus. Socialtjänsten prioriterar arbete med placering och utredning av jour-/familjehem före utredning av kontaktpersoner.

De nyanlända vuxna/familjerna med uppehållstillstånd har också olika behov av hjälp. De som har kommit kan lite svenska och engelska. För nyanlända med uppehållstillstånd har man inte gode män. Någon enklare variant av kontaktperson, frivillig utan arvode, kan vara ett alternativ för de nyanlända och vi arbetar just nu med frågan tillsammans med frivilligorganisationerna Rädda barnen, Röda korset, Lions och kyrkan.

Vi återkommer på hemsidan med information om vad föreningarna och organisationerna gör och som man kan kontakta om man vill hjälpa till på frivillig bas.