Artikeln publicerades 20 april 2023

Nya parkeringsplatser på Eriksö

Nu utökas möjligheten att parkera vid Eriksö genom att cirka 40 nya platser anläggs i området.

Vägbanan längs med campingområdet kommer att breddas för att skapa nya parkeringsplatser längs med den norra sidan av Eriksövägen. Tidigare har det endast varit möjligt att parkera på den södra sidan.

Samtidigt byggs också en parkeringsplats vid padelbanorna, precis före infarten till campingområdet.

Totalt skapas cirka 40 nya parkeringsplatser i området. Arbetet är påbörjat och väntas vara klart senast 1 juni 2023.

Det kommer att vara kraftigt begränsad framkomlighet under byggtiden men vägen är inte avstängd för trafik.

Flytfoto över området längs Eriksövägen där nya parkeringsplatser byggs.

De nya parkeringsplatserna byggs vid padelbanorna innan infarten till campingområdet och längs med den norra sidan av Eriksövägen fram till vändplatsen.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: tekniska@vaxholm.se.