Artikeln publicerades 12 maj 2015

Nya parkeringsregler

Angående nya parkeringsregler på Snäckvägen och Petersbergsvägen.

Från och med den 11 maj ändras parkeringsreglerna på Petersbergsvägen och Snäckvägen från tidigare tillåtna 7 dygn till 8 timmar. Parkeringsskyltarna med tidsangivelser kommer bytas ut under vecka 19. Parkeringsövervakningen kommer att bli mer intensiv efter den nya regleringen har trätt i kraft.

Tjänstemännen har på uppdrag av politikerna i Vaxholm sett över parkeringssituationen i hela kommunen, särskilt på Vaxön. I uppdraget ligger bland annat att få en större ruljangs på de kommunala parkeringarna så att besökare till Vaxholm har någonstans att parkera när de kommer hit, oavsett om besökarna ska gå i butiker, delta i idrottsevenemang eller att besöka släkt och vänner boende i Vaxholm.

Vaxholms stad är en kommun med begränsade ytor där tillgänglig byggbar mark är liten. Samtidigt växer Vaxholms befolkning och blir en tätare stad, vilket kräver att de allmänna ytorna som finns måste användas mer effektivt. Det finns inte tillgänglig mark att bygga fler parkeringsplatser utan fler måste samsas om de platser som finns. Ansvaret att anordna parkering till boende ligger i första hand hos respektive fastighetsägaren medan kommunen ansvarar för gatuparkering.

Till detta finns en situation där de befintliga parkeringarna ofta är fullbelagda och många står på gångbanor och i vändplatser i anslutning till idrottsplatsen. Det innebär att trafiksäkerheten för barn och ungdomar som går och cyklar till anläggningen är låg.

Med detta som bakgrund har parkeringsregleringarna på Petersbergsvägen och Snäckvägen ändrats.