Artikeln publicerades 3 april 2023

Ny byggnad till Vaxö skola

På Vaxö skola inleds nu bygget av efterlängtade nya skolsalar. Vaxö skola kommer att kompletteras med en ny skolbyggnad som ska ersätta de tillfälliga paviljongerna. Enligt planen byggs två nya lärosalar, en musiksal och två slöjdsalar; en för textilslöjd och en för trä- och metallslöjd.

Illustration av fasaden på nya huset som byggs vid Vaxö skola.

Den tillkommande skolbyggnaden är utformad för att harmonisera med det befintliga skolhuset på tomten. Arkitekt: Snidare arkitekter.

Den nya skolbyggnaden beräknas vara klar under andra halvåret 2024.

Genom att paviljongerna tas bort kommer både elever och personal att få en bättre lekmiljö, arbetsplats och arbetsmiljö.

Under arbetet kan elever, personal och boende i området påverkas av tunga transporter, visst buller och avstängning av en del av skolgården. Av säkerhetsskäl kommer arbetsområdet att vara inhägnat under byggtiden.

Leveranser till skolan kommer att ske via Lägergatan medan trafik till och från bygget sker via Soldatgatan.

Mer information

Här kan du läsa mer om projektet

Boende i närheten av Vaxö skola får i dagarna information från Vaxholms stad i sin brevlåda.

Målsmän till elever på Vaxö skola får även mer informatin via skolans ordinarie kommunikationskanaler.