Artikeln publicerades 23 november 2016

Ny cykelparkering vid Engarns vägskäl

Nu är de klara. 40 nya cykelplatser under tak med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.

2016-11-23:


I mitten av november färdigställdes den nya cykelparkeringen vid Engarns vägskäl. Behovet av fler platser har varit stort och förhoppningen är att underlätta för pendlare samt locka ännu fler till mer miljövänliga transportsätt.

Cykelparkeringen har 40 platser med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Platserna är under tak och området är upplyst under den mörka delen av dygnet. Vid cykelparkeringen finns också en luftpump som passar till flera ventiltyper.