Artikeln publicerades 18 oktober 2019

Ny pendelbåtslinje Vaxholm–Stockholm

Nästa år sjösätts en ny båtlinje från Rindö via Vaxholm till Strömkajen i Stockholm på försök. Den nya linjen är tänkt att minska restiden till Stockholm med 25 minuter.

Från och med hösten 2020 startas en ny båtlinje på försök från Vaxholm till Stockholm för att underlätta pendling mellan Vaxholm och Stockholm. Restiden mellan Rindö och Strömkajen beräknas minska med 25 minuter jämfört med idag.

–Det är verkligen ett roligt besked för Vaxholm att regionen nu satsar och då väljer att lyfta pendlingen från Vaxholm, säger kommunchef Marie Wiklund.

–Det är helt rätt att satsa på Vaxholm när man bygger ut pendelbåtstrafiken, säger Vaxholms kommunalråd Malin Forsbrand (C). Båt bör vara en naturlig del av vårt kommunikationssystem. Med detta kan fler vaxholmare välja vattenvägarna för sin pendling, vilket minskar trängsel på vägar och i bussar in mot Stockholm.

Förra året beslutade regionen att två nya pendelbåtsförsök skulle genomföras de närmsta åren och representanter för Vaxholms stad bjöds in till region Stockholm för att beskriva varför just Vaxholm skulle få utökad vattenburen kollektivtrafik. Nu har regionen valt att gå Vaxholms stad till mötes med en ny båtlinje på försök.

–En ny båtlinje stärker Vaxholm och ökar attraktiviteten ytterligare att bo och leva här, säger Malin Forsbrand. Vi vet att många är väldigt nöjda med båt som färdmedel.

Meningen med försöket är att avlasta biltrafik och minska trängseln på pendlarbussar.

Förslaget är färdigförhandlat i regionen och beslut tas i sjötrafikutskottet under vecka 43.

Här kommer pendelbåten att lägga till:

Den nya båtlinjen blir en del av SLs kollektivtrafik och får sträckningen Grenadjärsbryggan, Rindö ­– Ramsö – Norra Tynningö – Rindö västra – Vaxholm – Gåshaga – Hasseludden – Nacka strand – Slussen – Strömkajen.

Förutom den nya båtlinjen till Vaxholm 2020 planeras också en ny båtlinje till Värmdö, mellan Ålstäket och Stockholm, den linjen är tänkt att startas på försök under våren 2022.