Artikeln publicerades 28 maj 2015

Nystart för Campus Vaxholm

Nu är skolbygget på Campus Vaxholm igång igen. I dag, den 28 maj, var det nyinvigning och det första spadtaget togs.

Projektet har legat nere en tid till följd av överklagan av bygglov och den tidigare byggarens konkurs. Under dröjsmålet har en ny byggentreprenör – Erlandssons Bygg Stockholm AB – upphandlats.

Michael Baumgarten (FP), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och byggbolagets VD Erik Åredal höll tal. Kulturskolans elever sjöng och elever från årskurs 5 deltog tillsammans med politiker och tjänstemän.

-Jag är otroligt glad och stolt över att vi ska bygga denna så länge efterlängtade skola, säger Michael Baumgarten (FP).

Ulrika Strandberg, chef för utbildningsförvaltningen, tycker det känns bra att vara igång med byggnationen igen.

-Elever och lärare är i behov av nya och moderna arbetslokaler med god arbetsmiljö, säger Ulrika Strandberg.

Förseningen har medfört att tidsplanen är framflyttad och skolan beräknas nu vara klar hösten 2017. Per Ruthström, som är ny rektor på Norrbergsskolan, kommer att ingå i projektgruppen och delta i utformningen av lokalerna.

-Norrbergsskolan är byggd på 50-talet efter då gällande pedagogiska idéer och idag ställer vi andra krav på lärmiljöerna. Det är önskvärt att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för olika typer av arbete, säger han.

Campus Vaxholm är ett samlingsnamn för det område som ska ta form och fyllas med liv under de närmaste åren. En skola med plats för 500 elever i årskurserna 7–9, en kulturskola och en aula ska byggas. Aulan kommer att ha fasta platser för 320 personer med möjlighet att komplettera med ytterligare stolar på scenytan. Aulan i Norrbergsskolan har plats för 260 personer och 60 ytterligare på läkaren. Den nya skolan ska förenas med idrottsområdet intill och den nya idrottshallen inom området står snart färdig.

Tanken med Campus Vaxholm är att erbjuda ungdomar och övriga Vaxholmsbor ett attraktivt och sammanhållet utbud av skola-, kultur- och idrottsaktiviteter. En naturlig samlingsplats för människor i olika åldrar och med olika intressen.