Artikeln publicerades 12 maj 2017

Nytt avtal för drift av Särskilt boende för äldre

Vaxholms stad har genomfört en upphandling av driften av särskilt boende för äldre ( Borgmästaregården, Cyrillus och Framnäshagen) då nuvarande avtal löper ut den 30 november 2017.

Upphandlingen vanns av nuvarande utförare: Norlandia Care AB. Ingen begäran om överprövning har inkommit och nytt avtal undertecknades i veckan. Det nya avtalet är på fyra år med möjlighet till två förlängningar om två år vardera. Vaxholms stad ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Norlandia Care AB under de kommande åren.