Artikeln publicerades 21 december 2018

Nytt politiskt styre i Vaxholms stad

Det blir en mittensamverkan bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna som ska styra i Vaxholm.

Den 20 december samlades kommunfullmäktige i Vaxholms stad för att återuppta sammanträdet från den 18 december. Kvar att besluta om var bland annat val av ledamöter och ersättare i nämnder och kommunstyrelsen. Efter mötet står det klart att kommunstyrelsen kommer att ledas av en mittensamverkan bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Till kommunstyrelsens ordförande valdes Malin Forsbrand (C), Jan-Olof Schill (S) valdes till förste vice ordförande och Lars Lindgren (M) valdes till andre vice ordförande. Kommunfullmäktige beslutade även att mandatperioden för presidiet ska gälla ett år och därefter väljas på nytt. Ledamöter och ersättare är valda på fyra år.

Sedan sammanträdet den 18 december är det klart att det är den avgående kommunstyrelsens förslag till budget som gäller för 2019. Även presidiet för kommunfullmäktige har valts. Karin Enström (M) återvaldes som ordförande, Richard Gille (WP) valdes till förste vice ordförande och Majlis Dahlberg (C) valdes till andre vice ordförande.

Mandatperioden för kommunfullmäktige inleddes 15 oktober och för nämnder och kommunstyrelsen startar mandatperioden vid årsskiftet.

Ta del av protokollet, 2018-12-18, från kommunfullmäktige med resultatet av samtliga val av ledamöter och ersättare