Artikeln publicerades 20 november 2020

Olovlig avverkning på östra Kullön

På Kullön, några meter ifrån strandlinjen, har träd olovligen förgiftats och avverkats på kommunens mark till ett värde av 1,3 miljoner kronor. Händelsen är polisanmäld.

Genom två olika tips har Vaxholms stad uppmärksammats på att så många som elva träd olovligen har avverkats på kommunens fastighet nedanför Strandskogsvägen 1 och 2.

Enligt tipsarna har den olovliga avverkningen skett lördag 10 oktober i år. Giftampuller har använts och även i flera av de träd som fortfarande står kvar har gärningspersonen/erna spikat i giftampuller.

Gömt intill roten på några träd har markförvaltare hittat ett medel som antas syfta till att skada fler träd.

Timret efter avverkningen har gärningspersonerna tagit med sig.

Träd på rot räknas som fast egendom, och händelsen betraktas som grov skadegörelse och stöld, på samma sätt som att olovligen stjäla någon annans gäststuga.

En värdering av skadorna har gjorts för de elva fällda träden och uppgår till 1 319 656 kronor.

Händelsen är polisanmäld.

För frågor eller tips kontakta markförvaltare Monica Okpe, monica.okpe@vaxholm.se, tel. 08 – 541 708 00.

Stubbe efter trädfällning

Stubbe med spår efter giftampuller.

Del av träd med salt runt foten,

Medel har strötts vid fler träd.