Artikeln publicerades 10 mars 2015

Optimistisk tidplan justeras: Driftsstart för ny färjeförbindelse tidigast under sensommaren

Planeringen för den nya linfärjan i Vaxholm fortsätter, men trafikstarten flyttas fram i tid. Önskemålen om att påbörja färjetrafiken så snart som möjligt är stort, samtidigt som vissa praktiska frågor har tagit mer tid i anspråk än beräknat. De tre samarbetsparterna Vaxholms stad, Statens Fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet väljer därför att flytta fram trafikstarten några månader.

Vaxholms stad, Statens fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet skrev 2014 avtal om förbättrade förbindelser till Vaxholms kastell, som är ett eftertraktat besöksmål i skärgården. Avtalet är lösningen på en fråga som utretts under många år och avsikten är att i ett gemensamt åtagande stärka Vaxholms och Kastellets förutsättningar som besöksmål och verksamhetsområde för både Vaxholmsbor och övriga besökare.

Målet har varit att starta med en ny miljövänlig linfärja i Kastelletleden från och med maj 2015. Att driftsstart ny flyttas fram beror bland annat på att man behöver ge rimlig tid för upphandling av entreprenör vad gäller anläggning av kajområden. Biljettautomaternas dimensionering är ytterligare en fråga liksom att det behövs utrymme för provdrift av den linfärja som byggs om och anpassas till att med hög turtäthet trafikera Kastelletleden och ge plats åt 130 passagerare per resa.

-Man kan nu konstatera att vi velat så mycket med detta spännande och högintressanta projekt, för både Vaxholmsbor och turister, att vår tidplan för etablering av miljövänlig linfärja i Kastelletleden varit lite väl optimistisk. Vi ser nu att vi av olika anledningar måste skjuta på driftsstarten några månader framåt i tiden, säger Lars Lindgren, kommunstyrelsens ordförande Vaxholms stad.

Förhoppningen är att linfärjan ska kunna tas i provdrift efter sommaren 2015. Men exakt datum för när detta sker kan lämnas först när entreprenör för kajanläggningarna har utsetts.

-Det är ett mycket omfattande och spännande projekt som vi med full kraft inlett tillsammans med Statens Fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet, och vår avsikt är oförändrad. En fast färjeförbindelse med tätare och mer flexibel trafik har länge efterfrågats, och vår gemensamma avsikt är fortsatt inriktat på att erbjuda besökare och Vaxholmsbor fullt tillträde till denna eftertraktade del av Vaxholm, för att nyttja platsens kapacitet fullt ut. Det enda som nu förändrats är tidplanen för driftsstart. Vi behöver justera datumet för att hinna bli klara med allt som måste vara på plats när den nya linfärjan anländer, säger Lars Lindgren.

-Det är mycket tråkigt att etableringen av färjelinjen drar ut på tiden, såväl för besökare som för våra hyresgäster på Kastellet. Vi får nu avvakta lite med att få ökad tillgänglighet till ön. Vi ber om tålamod och hoppas att alla, då färjan väl är på plats, ska känna att den var värd att vänta på, säger Mathias von Schlieben, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

-Även om vi alla tre parter tycker det är tråkigt att inte komma igång med driften som planerat inför sommaren, så ser vi ändå fördelar i att förhoppningsvis efter sommaren få möjlighet att genomföra provdrift för att därefter kunna gå igång med full kraft vår 2016, säger Anders Werner, rederichef Trafikverket Färjerederiet.

Välkommen att kontakta oss för mer information:

Vaxholms stad:

Lars Lindgren (M), kommunalråd, tel: 0722 – 345 488

Marie Wiklund, kommunchef, tel: 08 – 541 709 00

Färjerederiet:

Anders Werner, rederichef, 010 - 123 26 11

Statens fastighetsverk:
Jörgen Hammarstedt, projektägare, tel: 010 478 78 01

Bakgrund:

Vaxholm är en av Stockholms skärgårds största utflyktsmål och tar årligen emot närapå en miljon besökare. De allra flesta besöker Vaxholm under vår- och sommar och ett arbete pågår för att utveckla centrumkärnan och kajområdet och förlänga turistsäsongen. Vaxholms Kastell är ett efterfrågat utflyktsmål, som med sin placering på en egen ö alldeles intill centrumkärnan är något av Vaxholms egna Gamla stan, bara ett ögonkast och ett par minuters båtresa från centrumkärnan. Under sommarmånaderna trafikerar en turbåt kastellet enligt en fast tidtabell.

När Vaxholms stad, Statens fastighetsverk och Färjerederiet i augusti 2014 skrev avtal om en linfärja till Kastellet innebar det en lösning på en fråga som varit aktuell under många år. De tre parternas avsikt är att i ett gemensamt åtagande stärka Kastellets förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för etablering av nya verksamheter.

Kastellet – Vaxholms fästning

Vaxholms kastell är en befästning som upptar ön Vaxholmen intill staden Vaxholm i Stockholms skärgård. Fästningen innehåller idag bland annat Vaxholms fästnings museum, vandrarhem, konferensanläggning, restaurang och café. Kastellet besöks årligen av cirka 12 000 personer. Anläggningen, som ursprungligen uppfördes 1548, är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Färjerederiet ska köra färjan i Kastelletleden

Efter en offentlig upphandling av entreprenör för drift av den nya linfärjan i Kastelletleden beslutade Vaxholms stads kommunstyrelse i februari 2015 att utse Trafikverket Färjerederiet till entreprenör.

Färjerederiet, som är en del av Trafikverket, är med 21 miljoner personresor och 12 miljoner fordonstransporter per år Sveriges största rederi och landets största kollektivtrafikföretag till sjöss. Färjerederiet har 70 fartyg, trafikerar 41 färjeleder över hela landet och har 713 medarbetare som är sysselsatta med färjetrafiken.

Färjerederiet trafikerar sedan tidigare tre färjeleder i Vaxholm: Vaxholms-, Oxdjups- och Tynningöleden.