Artikeln publicerades 3 juli 2017

Östersjökommuner uppmärksammades av Niklas Zennström

Vaxholms stad är en av de kommuner som har genomfört den inledande upplagan av Baltic Sea City Accelerator – ett program som ska bana vägen för nya tillvägagångssätt för att omvandla och städa upp Östersjön

Vid en ceremoni den 28 juni i Stockholm uppmärksammades kommuner i Finland, Litauen, Polen och Sverige för att de under de senaste 18 månaderna framgångsrikt har genomfört Baltic Sea City Accelerator. Syftet med programmet är att ge lokala myndigheter, företag och forskare möjlighet att tillsammans utveckla lokala handlingsplaner för Östersjön och identifiera hållbara och innovativa lösningar för lokala vattenutmaningar.

De kommuner som deltar är Kalmar, Vaxholm, Västervik och Värmdö från Sverige, Mariehamn från Finland, Panevėžys från Litauen och Slupsk från Polen. Programmet har initierats av Race For The Baltic som startades av Niklas Zennström, grundare av Skype samt VD och grundare av Atomico.

"Jag är imponerad av städernas höga ambitionsnivåer och deras innovativa planer på att hjälpa till med att återställa Östersjön. Städer är förändringsaktörer som kan göra en verklig skillnad för att återställa Östersjön," säger Niklas Zennström. "Vi har ett positivt momentum just nu, men det finns fortfarande mer som behöver göras."

Programmet är unikt genom att man, förutom att införa en strategi och driva förändringsarbete för att ta itu med miljöfrågor, fokuserar på kommuner, vilket främjar ett nytt sätt att samarbeta mellan olika intressenter inom Östersjöregionen.