Artikeln publicerades 18 februari 2020

Övervintrande fladdermöss

Fredag 7 februari var det åter dags för fladdermusinventering på Fredriksborgstorn och Oscar-Fredriksborg. Totalt hittades 21 fladdermöss av fem olika arter.

Inventeringen utfördes under ledning av Johnny De Jong från Centrum för biologisk mångfald på SLU i Uppsala. Inventeringen görs varje år för att få en bild av hur många fladdermöss som stannar kvar och övervintrar i de gamla fästningarna.

Totalt hittades 21 övervintrande fladdermöss av fem olika arter. Alla arter hittades på Fredriksborgstorn medan Oscar-Fredriksborg bara hade två av arterna. Jämfört med förra årets exkursion var det färre fladdermöss i år och orsaken till detta är osäkert. De fem arter som hittades var nordfladdermus, vattenfladdermus, mustasch/taigafladdermus, brunlångöra och fransfladdermus.

Se men inte störa

Mustasch och taigafladdermus är så lika att de endast kan skiljas på om man kontrollerar deras tänder. Eftersom fladdermössen är i dvala under vintern gör man ingen skillnad på de två arterna för att inte störa dem under inventeringar.

Alla fem arter är relativt vanliga i Sverige.

Viktigt att komma ihåg är att alla 19 fladdermusarter i Sverige är fridlysta.