Artikeln publicerades 11 januari 2021

Pandemilag gäller från 10 januari

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter som ansluter till lagen, bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs.

I första hand handlar den tillfälliga covid-19-lagen om att kunna vidta åtgärder som hindrar smittspridning, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Det kan handla om begränsning av antalet besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår. Begränsningen kan gälla gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik.

För mycket allvarliga lägen behövs en möjlighet att stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser allmänheten har tillträde till.

Begränsat antal besökare i gym och köpcentrum

Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Bland annat har butiker, gym och köpcentrum fått nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar, badhus och handelsplatser. Den som bedriver sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Regeringen har gett länsstyrelserna ansvar för att se till att covid-19-lagen följs. Annars kan länsstyrelserna till exempel besluta om stängning och eller böter.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.