Artikeln publicerades 21 januari 2022

Pandemin: kortare karantän och prioriterad testning

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka. För att minska frånvaron av personal i många verksamheter ändrar Folkhälsomyndigheten nu förhållningsreglerna om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Samtidigt uppdateras också rekommendationerna för testning.

Alla bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt och att arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

Du som har någon sjuk i hushållet

Tiden för att stanna hemma kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna:

De som har vaccinerats med dos tre, personer som har haft covid-19 de senaste tre månaderna och vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet.

Du som är smittad

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd och feberfri i 48 timmar.

Vaccinering skyddar

Vaccinering skyddar mot svår sjukdom och död och vaccinernas effekt mot att bli smittad, och därmed kunna föra smittan vidare, är god efter tre doser.

– Vaccinering är det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, och därför är det viktigt att alla som ännu inte vaccinerat sig gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tackar ja till erbjudandet, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Efter dos tre finns även ett ökat skydd mot smitta. Därför bidrar också vaccination till minskad smittspridning.

Prioriterad testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför under en övergångsperiod att personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet inte prioriteras för testning. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19. Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.