Artikeln publicerades 19 november 2021

Parkeringsplatser flyttade i centrala Vaxholm

På grund av ökad trafikbelastning i centrala Vaxholm har ett antal parkeringsplatser tagits bort längs Hamngatan och Trädgårdsgatan. Samtidigt skapas nu nya parkeringsplatser vid Söderhamnsplan och på Rådhustorget.

Efter att gatan vid gästhamnen akut har stängts av för trafik så har en lokal slinga skapats via Hamngatan för att trafiken ska kunna flyta genom centrala Vaxholm. Längs slingan är all trafik nu enkelriktad. Följ skyltningen på platsen.

För att trafiken ska flyta smidigt längs den enkelriktade slingan har perkeringsplatserna på Hamngatan tagits bort på gatans norra sida, mellan livsmedelsbutiken och rondellen. Meningen är framför allt att underlätta för räddningstjänsten och för varutransporter till butikerna i området.

Också längs Trädgårdsgatan mellan Fiskaregatan och Kungsgatan har ett antal parkeringsplatser tagits bort för att underlätta framkomligheten.

Vi vädjar till alla trafikanter att följa trafikbestämmelserna.

Parkeringsskylt

Nya parkeringsplatser vid Söderhamnsplan

När parkeringsplatser tagits bort har samtidigt ett antal nya platser tillkommit vid den avstängda busshållplatsen på Söderhamnsplan.

Det finns också planer för ytterligare ett tiotal parkeringsplatser på Rådhustorget.

Parkerade bilar i Söderhamnen

Avstängning vid gästhamnen

Avstängningen från gästhamnen till busshållplatsen vid Söderhamnsplan görs av säkerhetsskäl efter att ett flertal större hål har upptäckts i gatan. Undersökningar har visat att marken är kraftigt underminerad. Gångtrafik är fortsatt tillåten längs med hela området.