Artikeln publicerades 13 april 2022

Polisen varnar för båtstölder

Antalet polisanmälningar om stöld av båtmotor har ökat den senaste tiden i Vaxholms lokalpolisområde. Båttjuvar passar ofta på i början och i slutet av säsongen när färre människor rör sig i anslutning till båtarna. Läs polisens tips om hur du skyddar din båt.

Båtsamverkan är ett sätt att förebygga inbrott i och stöld av båtat och båtmotorer. Genom att du inte bara ser efter din egen båt utan även grannens så ökar ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten. Samverkan kan samtidigt skapa gemenskap.

Polisens tips för att öka säkerheten:

  • Regelbunden tillsyn av båten är viktigt, speciellt nu i början på säsongen.
  • Håll tillsammans uppsikt över vilka som rör sig i hamnen och på båtförvaringsplatser.
  • Se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås, kätting eller härdad låsbygel (klass 3). Även om den står på trailer på land.
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. En märkning gör att intresset för stöld minskar. Märk båten med skrovnumret på flera dolda ställen (t.ex. i stuvfack, bakom lådor eller i motorrummet).
  • Notera din motors identifikationsnummer och fotografera båten och båtmotorn.
  • Fattar du misstankar om att en stöld är på gång eller gör iakttagelser av personer och fordon som uppträder misstänkt, kontakta polisen.