Artikeln publicerades 15 oktober 2021

Processen för att hitta ny arrendator till campingen fortsätter

Precis före sommaren tecknade Vaxholms stad ett tillfälligt nyttjanderättsavtal med en arrendator som drivit campingen under sommaren fram till 30 september. Förhandlingen om ett längre arrende har nu avbrutits och under hösten fortsätter nu processen för att hitta en ny arrendator.

Efter en lyckad sommar med gott samarbete och stort antal besökare var planen att förhandla vidare och teckna ett längre arrendeavtal med de som drev campingen under sommaren 2021.

– Samarbetet har fungerat väldigt väl men just nu finns vissa oklarheter kring vem som representerar arrendatorsgruppen, säger Vaxholms stads fastighetschef Alexander Wahlstedt.

Oklarheterna kring vilka som ska delta i förhandlingarna och teckna avtal har gjort att det varit omöjligt för Vaxholms stad att genomföra förhandlingarna.

Ordföranden i nämnden för teknik, fritid och kultur beslutade därför den 17 september i samråd med fastighetschef och övriga presidiet att avsluta förhandlingarna. Uppdraget att slutförhandla och teckna avtal om arrendeområdet för camping på Eriksö avbryts därmed.

Processen med att hitta en ny arrendator kommer nu att fortsätta under hösten.

Fotnot: Nummer tre av tidningen Viktigt i Vaxholm utkommer under vecka 42 och innehåller bland annat en artikel om sommarens verksamhet på campingen. Du kan även läsa tidningen här på webben från och med utgivningsdagen 21/10.

Mer information:

För frågor kontakta fastighetsenheten, e-post fastighet@vaxholm.se