Artikeln publicerades 19 januari 2022

Provsitt på kajen

Inför den kommande kajrenoveringen står just nu tre olika sittbänkar och tre olika belysningsarmaturer på kajen i Söderhamnen. Provsitt gärna och skicka in dina synpunkter till oss.

Bänkarna och belysningen finns med som förslag i gestaltningsprogrammet som tagits fram och som beskriver hur kajen ska se ut efter renoveringen (placeringen är inte enligt programmet).

Beslut om programmet ska tas i kommunfullmäktige under våren.

Alla vaxholmare är välkomna titta, provsitta och tycka till om både bänkar och belysning. Ska vi gå vidare med dessa modeller eller kanske byta till andra produkter?

Tack vare synpunkter från allmänheten får Vaxholms politiker ett bättre underlag för sina beslut.

Skicka dina synpunkter till kajen@vaxholm.se.

Sittbänkar på kajen i Söderhamnen.