Artikeln publicerades 30 juni 2016

Provtagningar inför möjlig ny bebyggelse vid kommunhuset

Området ovanför parkeringsplatsen vid kommunhuset på Eriksö utreds för möjlig ny bebyggelse.

Nu utreds möjligheten till kommande ny bebyggelse på del av fastigheten Vaxön 1:26. Den avsedda delen av fastigheten ligger söder om kommunhuset ovanför nuvarande parkeringsplats. Provtagningar av markens lämplighet och tillstånd kommer att genomföras den 4-9 juli.

För frågor i ärendet vänligen kontakta:

Eduardo Alarcon Klein, planarkitekt

E-post: plan@vaxholm.se

Telefon: 08-541 708 08