Artikeln publicerades 26 mars 2020

Restaurering av hembygdsgården dröjer

Den skadade hembygdsgården kommer inte att hinna färdigställas i tid för att det ska kunna bli någon café- eller museiverksamhet i byggnaden under sommaren 2020. Först när nämnden tagit beslut om restaurering kan en tidsplan för arbetet tas fram.

Arbetet med att restaurera den skadade hembygdsgården hanteras av Vaxholms stads fastighetsenhet som fortfarande håller hembygdsgården avspärrad med ett väderskyddande tält över.

Flera delar av byggnaden skadades och väggar flyttades i samband med explosionen. Restaureringsarbete görs nu av museidelens tak och en av skorstenarna. Ett bygglov söks också för att kunna korta ner en hög skorsten samt ersätta det förstörda laserade takteglet över köksdelen med en annan sorts tegel.

Annorlunda krav för äldre byggnader

Fastighetsenheten har tillsammans med bland annat timmerman, bygglovsantikvarie och byggfirma undersökt konstruktion, material och skador. Hela golvet i köket har bilats upp på grund av att ett hål uppstod i golvet vid sprängningen. Beslutet att bila upp hela golvet gjordes för att det var enda sättet att kunna säkerställa bärigheten i golvkonstruktionen.

Kraven på restaurering är annorlunda när det, som i det här fallet, handlar om en äldre fastighet. Just nu arbetar man med att kostnadsförslag för en större restaurering av byggnaden.

Beslut om renovering tas av nämnden

När ett förslag till renovering med kostnadsförslag tagits fram kommer det att hanteras i nämnden för teknik, fritid och kultur för beslut. Därefter kan en tidsplan tas fram.

– Vi hoppas kunna komma till ett beslut under våren, säger fastighetschef Alexander Wahlstedt. Förhoppningsvis kan vi i så fall börja bygga till sommaren. Men under rådande omständigheter är alla tidsplaner ytterst osäkra.

Mer information

Så snart vi vet mer om nästa steg för hembygdsgården kan du läsa om det här på Vaxholms stads webbplats.

Har du andra frågor om fastigheten är du välkommen att kontakta Vaxholms stads fastighetsenhet, fastighet@vaxholm.se