Artikeln publicerades 3 maj 2023

Resvaneundersökning: Hur reser du i Vaxholm?

Vaxholms stad bjuder in alla invånare i Vaxholm till en undersökning om resvanor och kollektivtrafik. Välkommen med dina svar och synpunkter senast 18 maj. I slutet av texten hittar du en länk till undersökningen.

Hur ser resandet ut en vanlig dag i Vaxholm? Vad tycker kommunens invånare om kollektivtrafiken till, från och inom Vaxholm?

Torsdag 4 maj skickas ett vykort ut till alla kommunens hushåll men en inbjudan att delta i Vaxholms stads resvaneundersökning. Välkommen att tycka till du också.

Syftet är att få bättre kunskap och en tydligare bild av hur Vaxholms invånare reser och vad de tycker om resor med kollektivtrafik.

Resultatet från undersökningen finns sedan med som ett underlag när framtida trafik och resande planeras.

Du hittar undersökningen här: Resvaneundersökning 3–18 maj Länk till annan webbplats.

Ett annat alternativ är att hämta och lämna in en pappersenkät på Vaxholms stadsbibliotek.

Senaste svarsdatum är 18 maj 2023.

Kontaktinformation

För frågor kontakta planenheten, e-post: plan@vaxholm.se.