Artikeln publicerades 26 januari 2023

Rondellbygget i Engarn klart i slutet av 2023

Arbetet med att bygga om korsningen i Engarns vägskäl går ännu så länge helt enligt Trafikverkets tidplan. Trafiken har nyligen lagts om och går nu runt den nya rondellen, även om framkomligheten fortfarande är begränsad på grund av vägarbetet.

Syftet med att bygga om är att öka trafiksäkerheten och göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

För närvarande pågår främst arbetet med att göra klart den nya rondellen. Under vecka 5 påbörjas vägarbeten utmed den sydvästra sidan av Stockholmsvägen.

Bussvändslingan på Resarövägen kommer enligt Trafikverket att byggas om under sommaren 2023.

Arbetet är planerat att vara klart i slutet av 2023.