Artikeln publicerades 19 januari 2017

Rubrik

Ingress

2017-01-19:

Tyck till om förslagen på ny bebyggelse på Norrberget

Välkommen att lämna synpunkter 3–19 februari.

Markanvisningstävlingen för ny bebyggelse på Norrberget pågår fram till våren 2017. Den 1 februari ska de fem byggföretag som gått vidare lämna in sina förslag på byggnader för bostäder, placering av förskola, parkeringsplatser, utformning av utemiljöer och gemensamma utrymmen.

Mellan 3 och 19 februari kan du se och lämna synpunkter på de olika förslagen, både på Vaxholms stads webbplats samt i Vaxholms rådhus. Dina synpunkter kommer, tillsammans med övriga bedömningskriterier, att ligga till grund för beslutet om vinnare i tävlingen.

Utställningen omfattar arkitektskisser och bilder på hur bebyggelsen skulle kunna se ut samt kort information om respektive förslag. Det man kan lämna synpunkter på är till exempel bebyggelsens täthet och anpassning till omgivningen, områdets entréer, utformning av promenaden med sjöutsikt och parkeringslösningarna.

Här kan du läsa mer om markanvisningstävlingen och projektet

För mer information, vänligen kontakta projektledare, Beatrice Berglund, beatrice.berglund@vaxholm.se eller 08-541 709 49.

Öppettider för utställningen 3-19 februari

Rådhuset:

Måndag-fredag kl. 10-15

Lördag-söndag kl. 11-15

7 och 14 februari är utställningen öppen fram till kl. 19. Under dessa två dagar finns en representant från kommunen på plats mellan kl. 15 och 19 för att svara på frågor.

Vaxholms stads webbplats:

Utställningen kommer under angiven period även att finnas här på Vaxholms stads webbplats under fliken ”Bygga, bo och miljö” och projektet ”Norrberget – Vaxön”.