Artikeln publicerades 16 augusti 2016

Rubrik

Ingress

2016-08-16:

Vaxholms stad förbereder boenden för nyanlända

Det pågår flera projekt runt om i kommunen för att få fram tillfälliga och permanenta boenden för nyanlända, bland annat på Rindö och Vaxön.

Den 1 mars 2016 infördes lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Vaxholms kommun blev då tilldelat att under 2016 ta emot 46 stycken nyanlända, det vill säga personer som beviljats permanent uppehållstillstånd. För att uppfylla sin kvot för 2016 behöver kommunen ställa upp hyrda paviljonger inom fastigheten Rindö 3:378. Syftet är att förbereda boende för 14 nyanlända ensamhushåll.

Runt om i kommunen pågår andra projekt att få fram permanenta boendelösningar, bland annat planeras det nybyggnation av hyresrätter på både Vaxön och Rindö. Utöver detta söker kommunen aktivt efter befintliga bostäder och lokaler som kan omvandlas till bostäder. Avsikten med paviljongerna på Rindö 3:378 är att uppfylla ett bedömt tillfälligt behov under 2 år. Ännu återstår en del förberedelser, bland annat är frågan om bygglov ännu inte behandlad, men planen är att inflyttning ska ske senast i december.

Kontaktperson vid frågor

Pernilla Ivier, utvecklingsledare för flyktingsamordning på socialförvaltningen

E-post pernilla.ivier@vaxholm.se