Artikeln publicerades 13 maj 2015

Samråd för fördjupad översiktplan för Tynningö

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Tynningö har tagits fram.

Kommunstyreslens planeringsutskott har beslutat att samråd ska genomföras.

Samrådet pågår mellan den 11 maj-3 augusti. Samrådsmöte om förslaget kommer att hållas tisdagen den 16 juni kl. 19:00-21:00 i Bygdegården på Tynningö.

Skriftliga synpunkter på samrådsförslaget lämnas senast den 3 augusti 2015.

Läs mer på sidan Fördjupad översiktsplan för Tynningö